პატიმრის საცხოვრებლის მინიმალური სტანდარტები

პატიმრის საცხოვრებლის მინიმალური სტანდარტები

გამოქვეყნების თარიღი: 2018-07-12


ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა საყოფაცხოვრებო პირობები
უნდა შეესაბამებოდეს სანიტარიულ-ჰიგიენურ ნორმებს და უზრუნველყოფდეს მსჯავრდებულის ჯანმრთელობის შენარჩუნებას.

უნდა ჰქონდეს ფანჯარა, რომელიც უზრუნველყოფს ბუნებრივ განათებასა და ვენტილაციას.

ფართი უზრუნველყოფილი უნდა იყოს გათბობით.

-1 მსჯავრდებულზე საცხოვრებელი ფართობის ნორმა ყველა ტიპის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში არ უნდა იყოს 4 კვ. მეტრზე ნაკლები.
-1 ბრალდებულზე საცხოვრებელი ფართობის ნორმა პატიმრობის დაწესებულებაში არ უნდა იყოს 3 კვ. მეტრზე ნაკლები.

ავტორი: ბექა მოსაშვილი


სტატიები ამ თემაზე

ჩვენი სერვისები